KURS

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAKRES SZKOLENIA

Kierowanie tłumem V / 2.4

CROWD MANAGEMENT

(dotyczy kapitana, oficerów, marynarzy i reszty załogi na statkach pasażerskich ro-ro)

STCW, SOLAS, znajomość środków ratunkowych, umiejętność kierowania pasażerów na miejsce zbiórki, kontrola ruchu pasażerów , przegląd ciągów komunikacyjnych, metody ewakuacji osób niepełnosprawnych i wymagających opieki, okrętowanie pasażerów

Szkolenie podstawowe V / 2.5

FAMILIARIZATION

dla wszystkich członków załóg statków pasażerskich typu ro-ro z wyłączeniem załogi hotelowej

Ograniczenia wynikające z zaprojektowania i eksploatacji statku, procedury otwierania, zamykania i zabezpieczania otworów w kadłubie, przepisy, zarządzenia i umowy dotyczące statków pasażerskich

Opieka nad pasażerami w pomieszczeniach hotelowych V / 2.6

SAFETY TRAINING IN DIRECT SERNICE TO PASSENGERS IN PASSENGER SPACES

(dotyczy kapitana, oficerów, marynarzy i reszty załogi na statkach pasażerskich ro-ro)

Komunikacja, wyznaczenie obszarów umieszczania instrukcji, umiejętność formowania komunikatów, użycie środków ratunkowych przez pasażerów

Bezpieczeństwo pasażerów i ładunku oraz szczelność kadłuba V / 2.7

TRAINING IN PASSENGER SAFETY, CARGO SAFETY & HULL INTEGRITY

dla oficerów pokładowych, st. mechanika i II mechanika

(dotyczy personelu i załogi na statkach pasażerskich ro-ro)

Załadunek i przyjęcie pasażerów, przewóz ładunków niebezpiecznych, mocowanie ładunku, obliczanie stateczności, atmosfera na pokładzie, procedury otwierania, zamykania i zabezpieczania ramp i drzwi

Dowodzenie w sytuacjach kryzysowych i o zachowaniach ludzkich V/ 2.8

CRISIS MANAGEMENT & HUMAN BEHAVIOR

(dotyczy personelu i załogi na statkach pasażerskich ro-ro)

Źródła zagrożeń, sytuacje kryzysowe, struktura załogi zapobiegająca wypadkom, kształtowanie osobowości człowieka, motywacje postępowania, podstawy kierowania załogą i pasażerami, konflikty