KURS

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAKRES SZKOLENIA

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Przeszkolenie na zbiornikowiec do przewozu ropy naftowej i jej produktów stopnia podstawowego

TRAINING IN OIL TANKERS FAMILIARIZATION (IMO 1.01)

Kurs podstawowy ochrony przeciwpożarowej

Przepisy międzynarodowe i krajowe, nazewnictwo, cechy produktów naftowych, konstrukcja i wyposażenie zbiornikowca, eksploatacja zbiornika olejowego, zapobieganie zanieczyszczenia środowiska, walka z pożarami, bezpieczeństwo i higiena pracy, ubrania ochronne

Gaszenie małych pożarów gaśnicami (CO2, proszkowe i lekka woda), przejście w zadymionym kontenerze w aparatach oddechowych oraz ewakuacja manekina, ćwiczenia na poligonie (podawanie prądów gaśniczych – wodnych i pianowych)

Przeszkolenie specjalistyczne na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych stopień wyższy

ADVANCED TRAINING IN OIL TANKERS OPERATIONS (IMO 1.02)

ważne świadectwo przeszkolenia w zakresie eksploatacji chemikaliowców i zbiornikowców do przewozu produktów naftowych stopnia podst., 3 m-cy praktyki na zbiornikowcu do przewozu produktów naftowych

(dotyczy kapitana, st. oficera, st. oficera mechanika, II oficera mechanika i innych członków załogi)

Cechy ropy i jej produktów, bezpieczeństwo, ochrona środowiska, budowa i wyposażenie tankowca, operacja tankowcowi, użycie pomp, operacje alarmowe, system gazu obojętnego, mycie ropą

Gaszenie małych pożarów gaśnicami (CO2, proszkowe i lekka woda), przejście w zadymionym kontenerze w aparatach oddechowych oraz ewakuacja manekina, ćwiczenia na poligonie (podawanie prądów gaśniczych – wodnych i pianowych), przygotowanie, kalibrowanie i obsługa eksplozymetrów do wykrywania par węglowodorów gazowych, gazów palnych i wybuchowych

Przeszkolenie na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów stopnia podstawowego

TRAINING IN CHEMICAL TANKER FAMILIARIZATION (IMO 1.03)

Kurs podstawowy ochrony przeciwpożarowej

Właściwości i zagrożenie ładunków chemicznych, zapobieganie zagrożeniom atmosfery zbiornika, konstrukcja i wyposażenie systemów ładunkowych chemikaliowców, zapobieganie zanieczyszczeniom morza, procedury alarmowe

Przejście w zadymionym kontenerze w ubraniach gazoszczelnych i aparatach oddechowych

Przeszkolenie specjalistyczne na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów stopień wyższy

ADVANCED (SPECIALIZED) CHEMICAL TANKER (IMO 1.04)

ważne świadectwo przeszkolenia w zakresie eksploatacji chemikaliowców i zbiornikowców do przewozu produktów naftowych stopnia podst., 3 m-cy praktyki na zbiornikowcu do przewozu chemikaliów

(dotyczy kapitana, st. oficera, st. oficera mechanika, II oficera mechanika i innych członków załogi)

rodzaje ładunków chemicznych, fizyko-chemia ładunków, zagrożenia ładunków chemicznych, akty normatywne, budowa chemikaliowców I pomieszczenia ładunkowe, konstrukcja I wyposażenie systemów ładunkowych, bezp. i ochrona środowiska , operacje ładunkowe, balastowe, czyszczenie zbiorników, operacje alarmowe

Przejście w zadymionym kontenerze w ubraniach gazoszczelnych i aparatach oddechowych, przygotowanie kalibrowanie i obsługa eksplozymetrów do wykrywania gazów palnych, wybuchowych i toksycznych

Przeszkolenie na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych stopnia podstawowego

TRAINING IN LIQUIFIED GAS TANKER FAMILIARIZATION

Kurs podstawowy ochrony przeciwpożarowej, kurs podstawowy pierwszej pomocy medycznej

 

Rodzaje gazów, pomieszczenia ładunkowe, wyposażenie i oprzyrządowanie ładunkowe, kontrola atmosfery zbiornika, współpraca statek-ląd, postępowanie powypadkowe

Przejście w zadymionym kontenerze w ubraniach gazoszczelnych i aparatach oddechowych

Przeszkolenie specjalistyczne na zbiornikowiec do przewozu gazów stopień wyższy

ADVANCED (SPECIALIZED) LIQUEFIED GAS TANKER (IMO 1.06)

ważne świadectwo przeszkolenia w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych stopnia podstawowego,  co najmniej 3-miesięcznej praktyki pływania odbytej na zbiornikowcu do przewozu gazów skroplonych.

(dotyczy kapitana, st. oficera, st. oficera mechanika, II oficera mechanika i innych członków załogi)

Fizyko-chemia ładunku, zagrożenia, akty normatywne, budowa gazowców, systemy eksploatacyjne i zabezpieczające, ,zwalczanie pożarów na gazowcach, operacje ładunkowe i alarmowe

Przejście w zadymionym kontenerze w ubraniach gazoszczelnych i aparatach oddechowych, przygotowanie, kalibrowanie i obsługa eksplozymetrów do wykrywania gazów palnych, wybuchowych i toksycznych