Oficer ochrony statku


SHIP SECURITY OFFICER (SSO)  IMO 3.19

(kurs przeznaczony dla osób wyznaczonych do pełnienia obowiązków oficera ochrony statku)

Wymagania i interpretacja kodeksu ISPS, obowiązki Rządów, ocena ryzyka występowania zagrożenia statku, charakterystyki wzorów zachowań osób podejrzanych, rozpoznanie i wykrywanie broni, ładunków wybuchowych, budowa i działanie systemów i wyposażania ochrony statku, tworzenie i uaktualnianie planu ochrony, ochrona statku, prowadzenie szkolenia załogi statku w zakresie ochrony

Szkolenie dla zespołu ochrony statku

SHIP SECURITY STAFF OF TRAINING (SSST)

(kurs przeznaczony dla wyznaczonych członków załogi do podjęcia obowiązków i wykonywania zadań)

Interpretacja kodeksu ISPS, obowiązki Rządów, ocena ryzyka występowania zagrożenia statku, charakterystyki wzorów zachowań osób podejrzanych, rozpoznanie i wykrywanie broni, ładunków wybuchowych, budowa i działanie systemów i wyposażania ochrony statku


Oficer ochrony obiektów portowych

 

PORT FACILITY SECURITY OFFICER (PFSO) IMO 3.21

(kurs przeznaczony dla osób pełniących funkcje oficera ochrony obiektu portowego)

Ocena stanu ochrony urządzeń portowych PFSA, zagrożenia, środki zapobiegawcze, redukcja szkodliwości, plan ochrony wyposażenia portowego PFSP, środki ochrony przewidziane w planie, organizacja i przygotowanie obowiązków ochrony wyposażenia portowego, specyfika środków ochrony, ochrona ładunków, dostaw, zabezpieczenie pozostawionego bagażu, monitoring, dokumentacja, prawa i obowiązki oficera ochrony wyposażenia portowego

Oficer ochrony armatora

COMPANY SECURITY OFFICER (CSO) IMO 3.20

(kurs przeznaczony dla osób pełniących funkcje oficera ochrony armatora)

Rozwój polityki bezpieczeństwa na morzu; rozpoznawanie, identyfikacja i sposoby postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi; poziomy ochrony; ocena ryzyka na statku; plan ochrony statku i ocena planu ochrony statku; plan ochrony portu, utrzymywanie ochrony na statku na styku statek-port; zachowania ludzkie; przeszukiwanie różnych rodzajów statków, pomieszczeń i osób, procedury administracyjne dotyczące ochrony