Ekspert do przewozu materiałów niebezpiecznych

Ośrodek prowadzi szkolenia podstawowe kombinowane w zakresie ładunku suchego i zbiornikowców.


Informacje szczegółowe:
Szkolenie wstępne: żadne. Wymagania: ukończone 18 lat.
Szkolenie podstawowe kombinowane w zakresie ładunku suchego i zbiornikowców trwa 5 dni.