KURS

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAKRES SZKOLENIA

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Ochrona przeciwpożarowa stopnia wyższego

ADVANCED FIRE FIGHTING (IMO 2.03)

świadectwo zdrowia, świadectwo ochrony p.poż. – podstawowy

(dotyczy członków załóg wyznaczonych do kierowania akcją p.poż.)

Teoria pożaru, prewencja pożarowa na statkach, organizacja walki z pożarem na statku, procedury walki z pożarami, obsługa techniczna i użytkowanie sprzętu pożarowego i instalacji, niebezpieczne zjawiska podczas gaszenia pożarów

Gaszenie małych pożarów gaśnicami (śniegowymi CO2, proszkowymi i lekką wodą), przejście w zadymionym kontenerze w aparatach oddechowych na sprężone powietrze oraz ewakuacja manekina, ćw. na poligonie (rozwijanie i zwijanie oraz łączenie węży pożarowych i prądownic, podawanie prądów wodnych zwartych i rozproszonych oraz podawanie prądów piany – ciężkiej, średniej i lekkiej, ćw. na nadbudówce statku (przeprowadzenie wywiadu ogniowego, precyzowanie rozkładów bojowych dla sekcji, likwidacja pożaru prądami wodnymi, działanie prądami gaśniczymi w natarciu, obronie i osłonie sąsiednio zagrożonych pomieszczeń, ocena akcji ratowniczo-gaśniczej

Pierwsza pomoc medyczna

MEDICAL FIRST AID (IMO 1.14)

Świadectwo zdrowia, elementarne przeszkolenie medyczne,

(dotyczy członków załogi wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy na statku)

Budowa ciała i jego funkcje, badanie pacjenta, urazy kręgosłupa, oparzenia, odmrożenia, opieka medyczna nad ratowanymi osobami, farmakologia, sterylizacja, zatrzymanie akcji serca, ratowanie topielca, uduszenie

Opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, reanimacja, ułożenie chorego w pozycja bocznej bezpiecznej, wstrzyknięcia podskórne i domięśniowe , pomiar ciśnienia

Opieka medyczna

MEDICAL CARE (IMO 1.15)

świadectwo z przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej (IMO 1.14),

(dotyczy osoby posiadającej co najmniej dyplom oficera wachtowego)

Rodzaje wypadków, choroby, zatrucia, leczenie stomatologiczne, przypadki ginekologiczne, sposoby pielęgnacji, opieka medyczna nad rozbitkami, lekarstwa i sprzęt medyczny, kontrola warunków bytowych na statku, przypadki śmiertelne na morzu

Unieruchamianie kończyn, techniki bandażowanie, ścielenie łóżka z chorym, ułożenie chorego, pomiar ciśnienia, reanimacja, nauka szycia ran

Ratownik Morski

PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS OTHER THAN FAST RESCUE BOATS (IMO 1.23)

świadectwo ITR, świadectwo zdrowia, 6 miesięcy praktyki na statkach morskich,

(dotyczy każdego członka załogi wyznaczonego do kierowania zbiorczym środkiem ratunkowym)

Wyposażenie statku w środki ratunkowe i ratownicze, techniki ewakuacji ze statku i zasady przetrwania, dowodzenie zbiorowym środkiem przetrwania, sposoby i środki wzywania pomocy,

Manewrowanie łodzią ratunkowo-ratowniczą, ćwiczenia z użyciem pneumatycznej tratwy ratunkowej, obsługa urządzeń do wodowania środków ratunkowych, ćwiczenia nocne

Starszy ratownik morski

PROFICIENCY IN FAST RESCUE BOATS (IMO 1.24)

świadectwo ratownika morskiego, świadectwo zdrowia

(dotyczy każdego członka załogi wyznaczonego do kierowania szybką łodzią ratowniczą)

Przepisy prawne, budowa i wyposażenie szybkiej łodzi ratowniczej (SŁR), budowa i obsługa silnika, wzory poszukiwań, łączności, sygnalizacja, gotowość SŁR

Wodowanie i podnoszenie SŁR, manewrowanie w warunkach normalnych i ekstremalnych, podchodzenie do tratwy z rozbitkami i holowanie jej.