Szanowni Państwo,

Niniejszy dokument powstał zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane „GDPR”, „RODO” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, jej aktami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi Akademii Morskiej w Szczecinie.

INFORMACJE OGÓLNE
Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Akademia Morska w Szczecinie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- uczestnictwa w szkoleniu,
- realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
- wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
- wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, a przetwarzanie nie narusza Państwa praw i wolności (np. dochodzenie roszczeń).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest podpisana przez Państwa zgoda, która załączona jest do karty uczestnika szkolenia.

Państwa dane osobowe podane za zgodą przetwarzane są w następujących celach:
- kontakt związany z realizacją szkolenia,
- korespondencja związana z wystawieniem dokumentów finansowych,
- wysyłki informacji o ofercie OSRM.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Dbamy o techniczne i organizacyjne zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

PRZEKAZYWNIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM ODBIORCOM
Państwa dane osobowe udostępniane są:
- organom na podstawie prawa,
- dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
- operatorom pocztowym i kurierom,
- bankom w zakresie realizacji płatności,
- podmiotom świadczącym na rzecz Akademii Morskiej usługi niezbędne do realizacji działalności.

PRZEKAZYWNIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

PROFILOWANIE
Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie będą przechowywane zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie wprowadzenia "Jednolitego rzeczowego wykazu akt Akademii Morskiej w Szczecinie". Jeżeli jakiś dokument nie znajduje się w powyższym wykazie, jest on archiwizowany na podstawie ustawy właściwej o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku dokumentów, które nie wymagają archiwizacji przechowujemy je do czasu przedawnienia roszczeń, po tym czasie są one trwale usuwane.

PAŃSTWA PRAWA
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres:

Akademia Morska w Szczecinie
Inspektor Ochrony Danych
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
lub
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.