W dniu 16.10.2010 r. na terenie przystani OSRM miało miejsce podnoszenie łódek z wody, co świadczy o nieuchronnie zbliżającej się zimie i  zakończeniu sezonu dla marynarzy jachtowych.
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z tego dnia.

Czytaj więcej...

W dniu 13-10-2010 już po raz 59 odbyło się szkolenie Sternika Łodzi Zrzutowej dla Bernhard Schulte Shipmanagement. Kurs był organizowany dla pięciu marynarzy: zarówno nawigatorów jak i mechaników.
Podczas ćwiczeń, kursanci uczyli się jak prawidłowo zachować się podczas wchodzenia do łodzi, jakie środki ostrożności zachować i które miejsca zajmować, aby zachować stateczność łodzi zrzutowej już po opuszczeniu do wody.
Kursy te są organizowane przez Ośrodek od 2007 r. Wpływają one na zwiększenie bezpieczeństwa załogi statku, oraz szybsze podjęcie działań i decyzji podczas ewakuacji ze statku.
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

 

 

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego zorganizował dla Zespołu Szkół Morskich w Darłowie kurs zintegrowany w zakresie bezpieczeństwa. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyły się na terenie naszego ośrodka. Mimo licznej grupy zajęcia przebiegały sprawnie i w bardzo miłej atmosferze. Poniżej kilka zdjęć z zajęć.

Czytaj więcej...

Od dnia 01-09-2010 podpisaliśmy umowę najmu ze Stowarzyszeniem Pomorskie Towarzystwo Ratownicze. Ratownicy medyczni zrzeszeni w Stowarzyszeniu pomagają nam przy organizacji kursów medycznych, jak również demonstrują kursantom profesjonalny sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Jest możliwość także zapoznania się z osprzętem karetki pogotowia należącej do PTR.

Podpisaliśmy także umowę najmu z firmą crewing`ową For Your Fleet Service. Dzięki temu marynarze uczestniczący u nas na zajęciach będą mogli w szybki i łatwy sposób dowiedzieć się o warunkach pracy na morzu, a także przy odrobinie szczęścia podpisać z tą firmą umowę na pracę na statkach handlowych.

W dn. 17-09-2010 przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie Sternika Łodzi Zrzutowej dla nowego kontrahenta.
Dzięki zakrojonej, przez nową obsadę Ośrodka, na szeroką skalę akcji promocyjnej armator Vela International Marine Ltd. mający swoją siedzibę w Dubaju chce nawiązać współpracę z naszym Ośrodkiem w zakresie szkolenia na sternika łodzi zrzutowej.
Kurs ten został przeprowadzony dla marynarzy z Polski zatrudnionych w tej firmie, lecz w przyszłości zajęcia będą przeprowadzane także w j. angielskim.
Kursy te są organizowane przez Ośrodek od 2007 i cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony armatorów. Wpływają one na zwiększenie bezpieczeństwa załogi statku, oraz szybsze podjęcie działań i decyzji podczas ewakuacji ze statku.
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

W dniu 09-09-2010 już po raz drugi, Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego przeprowadził szkolenie w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych na terenie Danii w mieście Stage.

Tym razem w szkoleniu brało udział 14 osób. Zajęcia w języku angielskim, tak jak ostatnio prowadził wieloletni pracownik OSRM, kpt. ż. w. Jan Nowak.
Poniżej przedstawiamy kilka wybranych zdjęć ze szkolenia.
 

 

W dniu 05-08-2010 Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przeprowadził szkolenie w Danii. Było to szkolenie z zakresu Indywidualnych Technik Ratunkowych, oczywiście w pełni przeprowadzone w języku angielskim dla 11 osób.
Na zdjęciach kursanci podczes ćwiczeń praktycznych.

Nasz ośrodek został wybrany spośród wielu w Szczecinie dzięki renomie, jakości usług ale także doświadczeniu jakie posiadamy w tego typu szkoleniach. Nie bez znaczenia w wybraniu OSRM jako partnera do prowadzenia szkoleń na terenie Danii było umiejętne zaprezentowanie potencjału środka i chęci współpracy w wielu kierunkach.

Do roli prowadzącego został oddelegowany nasz wieloletni pracownik, prowadzący kursy w naszym ośrodku nie tylko z zakresu technik ratunkowych, ale także bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, sternika łodzi zrzutowej, cumownika: kpt. ż. w. Jan Nowak (na zdjęciu poniżej podczas podróży promem do Danii)

W dniu 02-08-2010 ruszyły kursy dla kandydatów na studentów w roku akademickim 2010/2011. Wydział Nawigacyjny i Wydział Mechaniczny rozpoczął zajęcia od kursu z Indywidualnych Technik Ratunkowych, tutaj nie obyło się oczywiście bez kąpieli w basenie. Były to ćwiczenia praktyczne uczące przyszłych marynarzy jak prawidłowo się zachować podczas ewakuacji ze statku. Później przyszli studenci nabywali wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poznali rodzaje pożarów, ich klasy, oraz brali udział w akcji gaśniczej na poligonie znajdującym się na terenie naszego ośrodka. Kurs medyczny nauczył kandydatów jak przeprowadzić reanimację, oraz pomóc osobie, która uległa wypadkowi na statku. Całość skończyła się szkoleniem w zakresie Bezpieczeństwa własnego i Odpowiedzialności Wspólnej. Tutaj szczególny nacisk został położony na to jak dbać przede wszystkim o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, jak i o bezpieczeństwo innych. Krótka pogawędka, w czasie kursu,  na temat stresu i jego wpływu na organizm człowieka pozwala na właściwe zachowanie się w sytuacjach, kiedy przyszli marynarze już znajdą się na statku z dala od domu.

Poniżej kilka zdjęć z przeprowazdonych ćwiczeń w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych.

 

W dniu 22-06-2010 po raz drugi Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przeprowadził szkolenie dla firmy Chevron Azerbaijan Limited w zakresie eksploatacji gazu obojętnego dla wyższych oficerów. Tym razem szkolenie miało miejsce w Kazachstanie w mieście Aktau, a prowadzącym szkolenie był specjalizujący się w tej dziedzinie p. Jacek Dubiński.
Współpraca z ww. firmą nabrała tempa i w przyszłości szykujemy się do następnego kursu w tym zakresie, co na pewno będzie skutkowało poprawieniem bezpieczeństwa przewozu i składowania gazu obojętnego w tych rejonach świata.