Co roku w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego odbywają się kursy kandydackie dla przyszłych studentów Akademii Morskiej, w zakres których wchodzi pakiet czterech podstawowych szkoleń na książeczkę żeglarską (Indywidualne Techniki Ratunkowe, Podstawowy Ochrony Przeciwpożarowej, Elementarne Zasady Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej oraz Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna).

Czytaj więcej...

Dnia 11 czerwca 2011 r. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego wziął udział w obchodach 60-lecia Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie. Głównym punktem obchodów był piknik w Camping Marina dla pracowników PŻM i ich rodzin, w czasie którego dyrektor OSRM wraz z pracownikami prezentowali ofertę Ośrodka oraz sprzęt ratownictwa morskiego. Na stanowisku OSRM zainteresowani mogli zapoznać się z podstawowym wyposażeniem ratunkowym statków, w tym z  indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego w dniach 30.05.-02.06.2011 gościł  grupę  40stu studentów Akademii Morskiej w Szczecinie na kursie Ochrony Przeciwpożarowej Stopnia Wyższego.  Zorganizowane grupy uczniów AM mogą liczyć w Ośrodku na zniżki na kursy, z czego też skorzystali uczestnicy ww. szkolenia. Kursanci pod bacznym okiem doświadczonego wykładowcy OSRM gasili małe i duże pożary, odbyli ćwiczenia na poligonie oraz w aparatach ochrony dróg oddechowych ćwiczenia w komorze dymowej. Gasili  pożar strumieniami wody w kabinie nadbudówki oraz prądami wody rozpylonej schładzali zewnętrzne ściany  i  górny pokład ww. nadbudówki.  

Czytaj więcej...

W  dniu 18.03.2011 r. w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego rozpoczął się kurs Sternika Motorowodnego. Ukończenie ww. kursu pozwala na uzyskanie patentu sternika, umożliwiającego prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60 KW po wodach śródlądowych oraz po wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.

Również w weekend 18-20.03. odbył się, cieszący się ogromnym zainteresowaniem kurs „Rozładunek i załadunek towarów na kontenerowcach”. Szkolenie obejmowało m.in. takie zagadnienia jak: program ładunkowy BELCO, sprawdzanie poprawności sztauowania, załadowania, stateczności czy przygotowanie sekwencji balastowania i debalastowania statku.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Już po raz trzeci Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego wysłał swoich wykładowców do Danii, by przeszkolili w dniach 07.-08.01.2011 r. kolejną grupę anglojęzycznych kursantów na kursie Indywidualne Techniki Ratunkowe. W kursie wzięło udział  13 uczestników, którzy na początek zapoznali się z indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi wyposażenia statków oraz z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi technik ratowania rozbitków i  ewakuacji załóg.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Od dzisiaj, tj. od 25.10.2010 w OSRM rozpoczął się kurs Starszego Marynarza finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie jest przeprowadzane dla 12 beneficjentów, wśród który znalazły się osoby pracujące w branży morskiej, jak i osoby, które dopiero chcą rozpocząć swoją karierę na statkach morskich.
Więcej informacji na temat samego kursu, oraz projektu znajduję się na stronie internetowej:

www.kursymorskie.am.szczecin.pl

lub pod numerem telefonu 091 428 17 65

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, nawiązując współpracę z firmą Bridgestone Stargard Sp. z o. o. (produkującą opony do samochodów ciężarowych), zorganizował kurs Ochrony Przeciwpożarowej dla pracowników tej firmy.

Program szkolenia obejmował:

1. Powstawanie i rozprzestrzenianie się pożaru.

Czytaj więcej...