Podczas gdy większość pracowników Akademii Morskiej spędzała sobotę pracującą (26.05) w swoich biurach,  pracownicy Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego, Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich i Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego czynnie uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy medycznej. Szkolenie to zostało zorganizowane przez dyrektora OSRM p. Adriana Druchniaka, który nie tylko chciał uatrakcyjnić swoim pracownikom pracujący dzień, ale również dostarczyć im niezbędnej wiedzy, którą w razie potrzeby mogliby wykorzystać w praktyce zwiększając tym samym bezpieczeństwo swoje jak i kursantów. Kilkugodzinne szkolenie zostało przeprowadzone przez zatrudnionego w OSRM wykładowcę (na co dzień ratownika medycznego) p. Marka Stępnia (reprezentującego firmę MAR-MED).


 

Czytaj więcej...

W niedzielę dnia 13 maja przy bulwarze Chrobrego, zarówno  na nabrzeżu  jak i na Odrze było bardzo tłoczno i gwarno – pojawiły się jednostki m.in. WOPRu,  Straży Granicznej Szczecin Port, Policji, Straży Miejskiej, Portowej Służby Ratowniczej, Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie, Kapitanatu Portu Szczecin, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Szczecinie oraz Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej.
 
Czytaj więcej...

W dn. 27.04.2012 odbył się kurs Sternika Łodzi Zrzutowej w OSRM. Tym razem w kursie wzięła udział 4 osobowa grupa kursantów.
Pierwsza cześć kursu obejmowała zagadnienia teoretyczne, następnie kursanci w czasie krótkiej przerwy otrzymali ciepły posiłek, by potem wziąć udział w zrzutach łodzi z 10 metrowej wieży. Kursanci wyposażeni byli w kaski, kamizelki ratunkowe i ubrania ochronne.

Warto wspomnieć, że kurs został przeprowadzony przez nową wykładowczynię – panią Marzenę Górtowską z Zakładu Ratownictwa i Ochrony Żeglugi.

 

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego chcąc powiększyć swoją kadrę szkoleniową o nowych wykładowców morskich technik ratowniczych, zorganizował dla nich pokazowy kurs instruktażowy Łodzi Zrzutowej.

Cztery osoby, w  tym:  mgr inż. Górtowska Marzena (Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi), mgr inż. Górtowski Paweł (Europejskie Centrum Szkoleniowe LNG), mgr inż. Igielski Karol (Europejskie Centrum Szkoleniowe LNG) oraz kpt. ż.w. Szelepajło Piotr zapoznali  się najpierw z teoretycznymi zagadnieniami  zw. m.in. z budową i obsługą łodzi zrzutowej oraz międzynarodowymi regulacjami i przepisami dotyczącymi tego typu łodzi.


 

Czytaj więcej...

W dn. 27.02.2012 Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego zorganizował pierwszy pilotażowy kurs pt. „Manewrowanie statkiem w lodach” (kurs podstawowy) dla grupy pracowników PŻM.
Program kursu obejmuje: - przygotowanie podróży, - nawigację w lodzie, - nawigację na torach wodnych i z pilotem, - współpracę z lodołamaczem, - cumowanie i odcumowanie.


 

Czytaj więcej...

Dnia 13.12.2011 Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego przeszedł pomyślnie procedurę uznania kursów Marynarz Wachtowy i Starszy Marynarz Wachtowy za zgodne z wymogami Konwencji STCW (procedura taka jest przeprowadzana przez Urząd Morski). Oznacza to, ze Ośrodek spełnia wszelkie wymogi formalne i że ww. kursy będą odbywały się  w zgodzie z obowiązującymi normami i zarządzeniami.

Czytaj więcej...

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego jak co roku przeszkolił przyszłych studentów Akademii Morskiej w czasie tzw. kursów kandydackich. Kursy rozpoczęły się 26.08. i trwały miesiąc. Przyszli studenci od rana do wieczora przy wzmożonej pracy Ośrodka nabywali wiedzę potrzebną do pracy na statku. Największym zainteresowaniem cieszyły się praktyczne części szkoleń – skoki do wody, przewracanie tratwy ratunkowej (w czasie Indywidualnych Technik Ratunkowych) oraz przejście w maskach gazowych przez komorę dymową i gaszenie pożarów (w trakcie Ochrony Przeciwpożarowej).
 

Czytaj więcej...