Dnia 13.12.2011 Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego przeszedł pomyślnie procedurę uznania kursów Marynarz Wachtowy i Starszy Marynarz Wachtowy za zgodne z wymogami Konwencji STCW (procedura taka jest przeprowadzana przez Urząd Morski). Oznacza to, ze Ośrodek spełnia wszelkie wymogi formalne i że ww. kursy będą odbywały się  w zgodzie z obowiązującymi normami i zarządzeniami.

Kursy Marynarz Wachtowy i Starszy Marynarz Wachtowy dostarczają niezbędnej wiedzy o życiu na morzu, poruszając takie tematy jak nautyka, przewozy morskie, budowa i teoria okrętu czy ochrona środowiska morskiego. W czasie kursów uczestniczący mają też wykłady z języka angielskiego przydatnego w pracy na statku.
Zainteresowani tymi kursami, mogą ciągle zapisać się na nie i odbyć je bezpłatnie w OSRM w ramach projektu unijnego „Cała naprzód”.
Planowane terminy kursów to:
Marynarz Wachtowy – kwiecień 2012
Starszy Marynarz Wachtowy – luty 2012