Co roku w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego odbywają się kursy kandydackie dla przyszłych studentów Akademii Morskiej, w zakres których wchodzi pakiet czterech podstawowych szkoleń na książeczkę żeglarską (Indywidualne Techniki Ratunkowe, Podstawowy Ochrony Przeciwpożarowej, Elementarne Zasady Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej oraz Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna).

W tym roku „kandydatka” w OSRM rozpoczęła się 26.08. i potrwa miesiąc. Przeszkolonych zostanie wspólni e około 500 osób z Wydziału Mechanicznego i Nawigacyjnego. Oprócz otrzymania wiedzy teoretycznej podczas wykładów, osoby te wezmą udział w praktycznych ćwiczeniach obejmujących sposoby ewakuacji ze statku, gaszenie pożarów czy przeprowadzanie reanimacji. Kursy kandydackie dostarczają nie tylko niezbędnej dla każdego marynarza wiedzy, ale również są doskonałą okazją dla studentów pierwszego roku do zapoznania się innymi osobami, z którymi spędzą kolejne parę lat na studiach w Akademii Morskiej.

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie