W dn. 04.-05.11.2010 kolejni pracownicy firmy Bridgestone zostali przeszkoleni podczas dwudniowego kursu dla członków brygady pożarowej. Szkolenie obejmowało teoretyczne i praktyczne ćwiczenia ze zwalczania pożarów oraz zadania związane ze współpracą z zewnętrznymi służbami ratowniczymi.
 


Kurs podejmował tematykę dotyczącą m.in. teorii pożaru, praktycznej obsługi sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych oraz pozostałego sprzętu  niezbędnego podczas prewencji pożarowej.
W czasie kursu pracownicy Bridgestone gasili małe i duże pożary na poligonie oraz przeszli trening w komorze dymowej przy użyciu aparatów oddechowych, dzięki czemu mieli okazję sprawdzić się w sytuacjach z którymi mogą mieć styczność w czasie swojej pracy.

 

Z pozdrowieniami dla kolegów z "Bridgestonea"