Od dzisiaj, tj. od 25.10.2010 w OSRM rozpoczął się kurs Starszego Marynarza finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie jest przeprowadzane dla 12 beneficjentów, wśród który znalazły się osoby pracujące w branży morskiej, jak i osoby, które dopiero chcą rozpocząć swoją karierę na statkach morskich.
Więcej informacji na temat samego kursu, oraz projektu znajduję się na stronie internetowej:

www.kursymorskie.am.szczecin.pl

lub pod numerem telefonu 091 428 17 65