Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, nawiązując współpracę z firmą Bridgestone Stargard Sp. z o. o. (produkującą opony do samochodów ciężarowych), zorganizował kurs Ochrony Przeciwpożarowej dla pracowników tej firmy.

Program szkolenia obejmował:

1. Powstawanie i rozprzestrzenianie się pożaru.2. Zwalczanie pożarów małych przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu brygady pożarowej (węże oraz armaturę do podawania wody i piany).

3. Sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz podstawowe wyposażenie ratowników(sprzęt na wyposażeniu brygady: aparaty nadciśnieniowe Auer DB96, sprzęt ochrony osobistej – obuwie ochronne, ubranie typu Nomex, hełm).

4. Współdziałanie z zewnętrznymi służbami ratowniczymi w zakresie przekazywania niezbędnych informacji na temat miejsca powstania pożaru, rodzaju składowanych substancji oraz występujących urządzeń i instalacji.

5. Ćwiczenia praktyczne – działania w rocie i zwalczanie pożarów.

6. Praktyczne ćwiczenia w komorze dymowej.

Szkolenia w tym zakresie w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo przeprowadzanych akcji, oraz udoskonalą już posiadane umiejętności pracowników firmy Bridgestone Stargard Sp. Z o. o.


Poniżej zdjęcia z zajęć praktycznych.