W dn. 17-09-2010 przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie Sternika Łodzi Zrzutowej dla nowego kontrahenta.
Dzięki zakrojonej, przez nową obsadę Ośrodka, na szeroką skalę akcji promocyjnej armator Vela International Marine Ltd. mający swoją siedzibę w Dubaju chce nawiązać współpracę z naszym Ośrodkiem w zakresie szkolenia na sternika łodzi zrzutowej.
Kurs ten został przeprowadzony dla marynarzy z Polski zatrudnionych w tej firmie, lecz w przyszłości zajęcia będą przeprowadzane także w j. angielskim.
Kursy te są organizowane przez Ośrodek od 2007 i cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony armatorów. Wpływają one na zwiększenie bezpieczeństwa załogi statku, oraz szybsze podjęcie działań i decyzji podczas ewakuacji ze statku.
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!