W dniu 02-08-2010 ruszyły kursy dla kandydatów na studentów w roku akademickim 2010/2011. Wydział Nawigacyjny i Wydział Mechaniczny rozpoczął zajęcia od kursu z Indywidualnych Technik Ratunkowych, tutaj nie obyło się oczywiście bez kąpieli w basenie. Były to ćwiczenia praktyczne uczące przyszłych marynarzy jak prawidłowo się zachować podczas ewakuacji ze statku. Później przyszli studenci nabywali wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poznali rodzaje pożarów, ich klasy, oraz brali udział w akcji gaśniczej na poligonie znajdującym się na terenie naszego ośrodka. Kurs medyczny nauczył kandydatów jak przeprowadzić reanimację, oraz pomóc osobie, która uległa wypadkowi na statku. Całość skończyła się szkoleniem w zakresie Bezpieczeństwa własnego i Odpowiedzialności Wspólnej. Tutaj szczególny nacisk został położony na to jak dbać przede wszystkim o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, jak i o bezpieczeństwo innych. Krótka pogawędka, w czasie kursu,  na temat stresu i jego wpływu na organizm człowieka pozwala na właściwe zachowanie się w sytuacjach, kiedy przyszli marynarze już znajdą się na statku z dala od domu.

Poniżej kilka zdjęć z przeprowazdonych ćwiczeń w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych.