W dniu 22-06-2010 po raz drugi Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przeprowadził szkolenie dla firmy Chevron Azerbaijan Limited w zakresie eksploatacji gazu obojętnego dla wyższych oficerów. Tym razem szkolenie miało miejsce w Kazachstanie w mieście Aktau, a prowadzącym szkolenie był specjalizujący się w tej dziedzinie p. Jacek Dubiński.
Współpraca z ww. firmą nabrała tempa i w przyszłości szykujemy się do następnego kursu w tym zakresie, co na pewno będzie skutkowało poprawieniem bezpieczeństwa przewozu i składowania gazu obojętnego w tych rejonach świata.