W dniach 21-24.06.2010 studenci Wydziału Nawigacyjnego, specjalności Ratownictwo Morskie, brali udział w kursie Ochrony Przeciwpożarowej Stopnia Wyższego. Przy tej okazji uczestniczyli w ćwiczeniach dotyczących symulacji pożaru na statkach.

 

Może i nie wszystko przebiegało idealnie, ale po to są ćwiczenia, aby przygotować studentów do podjęcia właściwego działania w trakcje akcji ratowniczej.

Poniższy film przedstawia przebieg ćwiczeń w który uczestniczyli ochotnicy.

 

Akcja gaszenia pożaru polegała na schładzaniu ścian nadbudówki, gaszeniu pożaru, oraz zabezpieczeniu wnętrza przed ponownym roznieceniem się ognia.

Poniżej zdjęcia kursu: