W dniach 26-28 marca 2010 r. ośrodki szkoleniowe Akademii Morskiej w Szczecinie tj:
- Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego
- Morski Ośrodek Szkoleniowy
- Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich
- Maritime English Center
brały czynny udział w II edycji targów Water Show organizowanych przez Global Ocean Racing oraz Międzynarodowe Targi Szczecińskie.
Na zdjęciu studenci biorący udział w pokazach ratownictwa morskiego, oraz dyrektor SDKO Pan Artur Chorzelewski.
Reprezantacja OSRM przy stanowisku. Od lewej: Jan Nowak (wykładowca), Gabrysia (reprezentuje część piękniejszą OSRM!!) oraz dyrektor - Adrian Druchniak