OSRM rozpoczął kolejny sezon kursów Łodzi Zrzutowej. Na pierwsze szkolenie w 2014 roku przyjechała w dniu 14.03. grupa pracowników greckiej firmy Gaslog LNG Services Ltd., z którą Ośrodek nawiązał w poprzednim roku bardzo owocną współpracę. Gaslog zadowolony z jakości prowadzonych kursów oraz z kompleksowych rozwiązań organizacyjnych, które im towarzyszą, kontynuuje delegowanie swoich pracowników również w obecnym roku.


 

Kurs Łodzi Zrzutowej jest jednodniowy i obejmuje dwa etapy. Ośrodek zapewnia kursantom transport  z lotniska i  na lotnisko, rezerwację  miejsc hotelowych, catering oraz pomoc i opiekę podczas  pobytu w Polsce. W pierwszej kolejności Grecy zapoznali się z zagadnieniami teoretycznymi związanymi z FFLB takimi jak budowa i wyposażenie łodzi, zasady jej działania, oraz poznali procedury i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie wodowania, wciągania i obsadzania łodzi.

W drugiej części szkolenia uczestnicy wzięli udział w zajęciach praktycznych, których celem jest  zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej. Jest to najbardziej efektowny  i oczekiwany etap kursu, który  wzbudza również zainteresowanie wśród pozostałych gości obecnych na terenie OSRM.  
W trosce o najwyższe bezpieczeństwo kursantów zajęcia praktyczne z FFLB zawsze prowadzone są w obecności ratownika morskiego  i medycznego.  Zrzuty łodzi odbywają się z mierzącej 10 metrów wysokości wieży. Biorą w nich udział uczestnicy kursu w asyście instruktora, który na bieżąco kontroluje prawidłowy przebieg przygotowania łodzi i kursantów do wodowania. Każdy z nich zajmuje wyznaczone przez instruktora miejsce, który wyjaśnia i kilkukrotnie kontroluje prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa. Zrzut FFLB odbywa się kilkakrotnie, tak by każdy z kursantów mógł się wcielić w rolę sternika łodzi.

Kurs jak zawsze zakończył się krótkim podsumowaniem zdobytej wiedzy i wydaniem certyfikatów jego ukończenia. Firma Gaslog już zapowiedziała przyjazd kolejnych pracowników do Szczecina na szkolenia organizowane przez OSRM.