Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 29.01.2014 roku otrzymał certyfikat wydawany przez Lloyd’s Register Quality Assurance, potwierdzający fakt, że oferowane szkolenia z dziedziny turbin wiatrowych są zgodne ze standardami GWO  (Global Wind Organisation).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWO to skrót od Globalnej Organizacji Wiatrowej zrzeszającej producentów i właścicieli turbin wiatrowych.  Ma ona na celu minimalizowanie ryzyka występowania wszelkich wypadków w branży wiatrowej.  Organizacja opracowała swoje szkolenie bezpieczeństwa (BST), po ukończeniu którego osoby pracujące w turbinach będą umiały podjąć odpowiednie działania w sytuacjach awaryjnych. BST składa się z pięciu szkoleń:

- pierwszej pomocy medycznej,

- zagrożenia pożarowego,

- przenoszenia ręcznego,

- pracy na wysokościach,

- ratownictwa morskiego.

W wyniku specyficznych wymagań GWO ukierunkowanych pod branżę wiatrową oraz ze względu na zapotrzebowanie rynkowe, dyrektor ośrodka p. Adrian Druchniak zdecydował, by poddać ośrodek certyfikacji pod kątem GWO z czterech pierwszych ww. szkoleń. Uznanie szkolenia z ratownictwa morskiego dyrektor zaplanował przeprowadzić w późniejszym terminie. Taka decyzja pozwoliła  na potwierdzenie oferowanych szkoleń jako zgodnych z wytycznymi GWO jeszcze w bieżącym sezonie szkoleniowym (ze względu na sezonowość prac na turbinach, sezon szkoleniowy przypada na okres zimowy) i podjęcie jeszcze w nim współpracy z zainteresowanymi podmiotami.

Prace nad uznaniem ośrodka pod kątem turbin wiatrowych rozpoczęły się w listopadzie. Polegały na tłumaczeniu regulacji i dostosowywaniu ośrodka do wytycznych GWO (zakup odpowiedniego sprzętu, wprowadzenie nowych procedur, opracowanie programów szkoleniowych, szkolenia wewnętrzne administracji i instruktorów, opracowanie szeregu analiz, instrukcji, dzienników, testów oraz planów przeglądów specjalistycznego sprzętu). Dyrektor ośrodka powołał wewnętrzny zespół zajmujący się przede wszystkim kursami na turbiny wiatrowe. Początki prac były bardzo trudne ze względu na całkowicie nową specyficzną branżę, której dotyczyły kursy. Pierwsze dni przebiegały na poznawaniu specyfiki pracy w turbinach (było to bardzo potrzebne do ustalania scenariuszy ćwiczeń, a co za tym idzie stworzenia odpowiednich procedur i analiz), specyfiki środków dydaktycznych jakie należało kupić, by móc zapewnić prawidłowy przebieg szkoleń (które np. w przypadku szkolenia: „praca na wysokości” przysporzyły najwięcej kłopotów). W końcowym etapie  przygotowań ośrodka do uznania, instruktorzy byli szkoleni przez p. Adriana Druchniaka (szkolenia pod kątem specyfiki pracy w turbinach,  programów szkoleniowych, procedur i sposobu oceniania kursantów), a następnie przeprowadzali szereg szkoleń wewnętrznych mających na celu jak najlepsze przygotowanie do prowadzenia przyszłych szkoleń związanych z turbinami wiatrowymi.

Proces uznania ośrodka pod kątem GWO rozpoczął się 02.12.1013roku od przeglądu dokumentacji przez Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). Był to pierwszy etap potwierdzenia, czy Akademia Morska w Szczecinie spełnia wszystkie  wymagania .W jego wyniku OSRM uzyskał szereg uwag, do których musiał się ustosunkować. Jedną z nich było przeprowadzenie audytu wewnętrznego przez pracowników Działu Nauczania i Certyfikacji: p Elzbietę Wojniłko i p. Katarzynę Prill. Odbył się  on  w dn. 19.12.2013 roku pod kątem Systemu Zarzadzania Jakością oraz pod kątem wytycznych GWO.  Audyt wewnętrzny przeprowadzono ponownie 13.01.2014 roku i  potwierdził on dobre przygotowanie Akademii Morskiej w Szczecinie do drugiego etapu potwierdzenia zgodności z wytycznymi GWO. Finalny audyt - drugi etap -LRQA odbył się w dniach 16-17.01.2014 roku, potwierdził on gotowość Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (pod katem wyposażenia, infrastruktury, trenerów, administracji, procedur, analiz itp.) do prowadzenia szkoleń zgodnych z wytycznymi GWO.

Od 29.01.2014 roku Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie może prowadzić cztery szkolenia: pierwszej pomocy medycznej, zagrożenia pożarowego, przenoszenia ręcznego i pracy na wysokości zgodnych z wytycznymi GWO.

Na duży sukces ośrodka (przygotowanie do uznania w naprawdę krótkim czasie w stosunku do ogromu pracy) złożyło się wielkie zaangażowanie pracowników ośrodka, bardzo dobra współpraca z działami: administracyjno- gospodarczym oraz nauczania i certyfikacji (również zaangażowanie pracowników tych działów) wszelka pomoc Prorektora ds. Morskich p. Andrzeja Bąka oraz to, że dyrektor OSRM od 2010 roku (pierwsze szkolenie przeprowadzone w Danii dla podmiotu organizującego kursy na turbiny wiatrowe) poprzez 2012 i 2013 (przeprowadzone szkolenia z przestrzeni zamkniętych oraz pracy na wysokości) przygotowywał ośrodek oraz kadrę do prowadzenia szkoleń dla pracowników z branży wiatrowej na wysokim poziomie.

   

Pokazowy kurs PRACA NA WYSOKOŚCIACH

 

Pokazowy kurs PRZENOSZENIE RĘCZNE

 

  

Pokazowy kurs PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

 

   

Pokazowy kurs ZAGROŻENIA POŻAROWE