Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego ukończył niedawno szkolenia nowoprzyjętych studentów Akademii Morskiej w Szczecinie na tzw. kandydatce. Kandydatka, która rozpoczęła się już w drugiej połowie lipca i trwała aż do 18 września, była zarówno dla administracji jak i wykładowców obsługujących kursy, okresem wzmożonej pracy.
 
Pracownicy OSRM starali się zapewnić kursantom jak najwyższy poziom szkoleń, bezpieczeństwo, pomoc w załatwianiu pierwszych uczelnianych spraw, jak również przyjazną atmosferę na obiekcie. W tym roku przeszkolonych zostało łącznie około 500 kandydatów.
 

 


W ostatnie dni kandydatki Ośrodek przeprowadził także kurs  na Eksperta ADN dla osób pływających na statkach żeglugi śródlądowej. Kurs ten dotyczył przewozu materiałów niebezpiecznych. W ciągu trzech dni kursanci musieli przyswoić sobie wiele informacji, przekazywanych przez specjalistów na wykładach oraz przejść ćwiczenia praktyczne ze strażakiem. W szkoleniu wzięło udział  17 osób, z czego wszystkie ukończyły kurs z pozytywnym wynikiem  tj. dnia 18.09. zdały egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Żeglugi Śródlądowej.
 

W dniu egzaminu na Eksperta ADN, Ośrodek przeprowadził również kurs na Sternika Łodzi Zrzutowej. Po wielu trudach nawiązania kontaktu z grecką firmą GasLog, wysłała ona swoich przedstawicieli w celu uznania Ośrodka za kompetentną jednostkę szkoleniową, a następnie skierowała swoich pięciu pracowników na szkolenie. Kursanci na stałe mieszkający w Grecji byli zaskoczeni wrześniową pogodą w Szczecinie, szczególnie niską temperaturą powietrza, mimo to przeszli całe szkolenie (w języku angielskim) i wzięli udział w 5 zrzutach łodzi  z wysokości  8 metrów.  Firma GasLog zadowolona z poziomu kursu,  wysłała już kolejne skierowanie na następne szkolenie.