Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego stara się zapewniać wszystkim kursantom biorącym udział w organizowanych szkoleniach najwyższą jakość świadczonych usług. Oprócz przekazywania wiedzy na wykładach przez wykładowców, kadra ośrodka stara się także zapewniać stuprocentowe bezpieczeństwo kursantów podczas wykonywania obowiązkowych ćwiczeń praktycznych.

 

W związku z tym w ostatnią sobotę  27.10.2012 r. w ośrodku odbyło się szkolenie dla instruktorów kursu „Indywidualne Techniki Ratunkowe”.  Szkolenie polegało na ćwiczeniu przez trenerów wcześniej zaplanowanych sytuacji kryzysowych, które mogą wystąpić w trakcie zajęć praktycznych realizowanych w wodzie.  W treningu brali udział pracownicy ośrodka: dyrektor OSRM pan Druchniak Adrian i  kpt. Nowak Jan oraz pracownicy Zakładu Ratownictwa i Ochrony Żeglugi: mgr inż. st.of. Górtowska Marzena, dr inż. kpt. ż.w. Ferlas Zbigniew oraz mgr inż. kmdr por. rez. Stafiej Konrad. Ćwiczenia te miały na celu przygotowanie trenerów do szybkiej i prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia kursantów biorących udział w ćwiczeniach wodnych.

Przeprowadzone szkolenie pozwoli również na wprowadzenie odpowiednich procedur na wypadek różnego typu zagrożeń podczas ćwiczeń w wodzie.
 
Tego typu szkolenia dla instruktorów będą organizowane w OSRM przynajmniej raz do roku, a trenerzy biorący w nich udział będą w pierwszej kolejności wybierani do prowadzenia ćwiczeń z grona wszystkich instruktorów.