Podczas gdy większość pracowników Akademii Morskiej spędzała sobotę pracującą (26.05) w swoich biurach,  pracownicy Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego, Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich i Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego czynnie uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy medycznej. Szkolenie to zostało zorganizowane przez dyrektora OSRM p. Adriana Druchniaka, który nie tylko chciał uatrakcyjnić swoim pracownikom pracujący dzień, ale również dostarczyć im niezbędnej wiedzy, którą w razie potrzeby mogliby wykorzystać w praktyce zwiększając tym samym bezpieczeństwo swoje jak i kursantów. Kilkugodzinne szkolenie zostało przeprowadzone przez zatrudnionego w OSRM wykładowcę (na co dzień ratownika medycznego) p. Marka Stępnia (reprezentującego firmę MAR-MED).


 

              OSRM zaprosił pracowników Akademii Morskiej do odbycia ww. szkolenia, z czego z chęcią skorzystali pracownicy i dyrektor SDKO oraz dyrektor OSRB.  Kurs odbył się w przyjemnej atmosferze (zarówno w sali wykładowej, jak i na świeżym powietrzu przed budynkiem OSRM). Wykładowca zapoznał uczestników z ogólnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej, opisał anatomię i fizjologię człowieka oraz postępowanie w przypadku gdy poszkodowany jest bądź nie jest przytomny. Kursanci zostali następnie zaproszeni do wzięcia udziału w praktycznych ćwiczeniach na świeżym powietrzu, które obejmowały m.in. ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji oraz udzielanie pierwszej pomocy medycznej nieprzytomnej osobie. Każdy z uczestników musiał udzielić pomocy poszkodowanemu  na podstawie wcześniej ustalonego przez wykładowcę scenariusza, co obejmowało analizę zaistniałej sytuacji, ocenienie przytomności poszkodowanego, zapewnienie sobie pomocy przechodnia, ocenienie czy poszkodowany oddycha, wezwanie pogotowia ratunkowego, przeprowadzenie resuscytacji oraz przeprowadzenie defibrylacji za pomocą defibrylatora AED. Uczestnicy szkolenia dostali na zakończenie kursu certyfikaty jego odbycia.

                OSRM serdecznie dziękuje panu Markowi za przeprowadzenie szkolenia, pracownikom i dyrektorowi SDKO oraz dyrektorowi OSRB za udział, a wszystkich kursantów zaprasza do odbywania kursów w „bezpiecznym” ośrodku z przeszkolonymi medycznie pracownikami!