W niedzielę dnia 13 maja przy bulwarze Chrobrego, zarówno  na nabrzeżu  jak i na Odrze było bardzo tłoczno i gwarno – pojawiły się jednostki m.in. WOPRu,  Straży Granicznej Szczecin Port, Policji, Straży Miejskiej, Portowej Służby Ratowniczej, Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie, Kapitanatu Portu Szczecin, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Szczecinie oraz Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej.
 

    Statek wycieczkowy „Dziewanna” z 60 pasażerami na pokładzie (w tym ze studentami Akademii Morskiej), płynąc od strony nabrzeża „Starówka” zgłosił do Kapitanatu Portu Szczecin (VTS) problemy techniczne. Po chwili będąc na wysokości dalb nr. 19-20 stracił manewrowość i uderzył w jedną z nich. Ponieważ zaczął nabierać wody, ogłoszono alarm jego opuszczenia. Na statku wybuchła panika, kilka osób zostało rannych, niektórzy wskoczyli do wody. Po kilku minutach przybyły jednostki WOPR i rozpoczęły podejmowanie osób z wody. Na statku pojawili się ratownicy medyczni, którzy zgodnie z techniką „triażu” (co w wolnym tłumaczeniu znaczy sortowanie, selekcja) podzielili poszkodowanych na grupy w zależności od stopnia zagrożenia życia, rodzaju doznanych obrażeń, możliwości i kolejności udzielania pomocy, dostępności środków transportu i możliwości leczniczych w szpitalach czy rejonie operacyjnym.
    Jako pierwsi ze statku ewakuowani zostali najbardziej poszkodowani, osoby nieprzytomne, z podejrzeniami złamania kręgosłupa, z ranami głowy, czy też z połamanymi kończynami. Osoby te zostały przewiezione do punktu medycznego, który przy pomocy Straży Pożarnej został rozbity niedaleko Kapitanatu Portu Szczecin. Tam została im udzielona pierwsza pomoc medyczna.
    Po zakończeniu ewakuacji do działań przystąpiła zawiadomiona wcześniej jednostka Portowej Służby Ratowniczej, której zadaniem było zabezpieczenie statku przed ewentualnym rozlewem paliwa i pożarem.
    Całe zdarzenie było na szczęście tylko symulowanym scenariuszem – częścią ćwiczeń pod hasłem „Dziewanna” dotyczących prowadzenia akcji ratowania życia w czasie zdarzeń i kolizji na wodach Portu Szczecin oraz zwalczania bezprawnych zamierzonych aktów na obiektach Portu Szczecin.
    Ćwiczenia te miały m.in. na celu: sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowego powiadamiania o zagrożeniu na wodach portu Szczecin i obiektach portowych, sprawdzenie skuteczności zastosowania procedur wypracowanych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo statku, obiektu portowego oraz ich zdolności do współdziałania z Kapitanatem Portu i wydziałami zarządzania kryzysowego, sprawdzenie umiejętności współdziałania służb odpowiedzialnych za likwidację zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz dopracowanie planów współdziałania WOPR, ZMPSiŚ S.A. ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i RPK w zakresie powiadamiania i współdziałania w sytuacjach zagrożeń.
    Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego podjął się wzięcia udziału w całej imprezie i zaangażował w ćwiczenia nie tylko swoich pracowników, ale także studentów II roku Wydziału Nawigacyjnego o specjalności Ratownictwo, studentów odbywających praktyki na statku szkoleniowym AM „Nawigator XXI” oraz osoby związane z Pomorskim Towarzystwem Ratowniczym. Opiekunem całej grupy znajdującej się na statku był kpt. Zbigniew Ferlas, który wraz z dyrektorem Adrianem Druchniakiem wstępnie przeszkolił studentów w temacie prawidłowego zachowania się pasażerów w razie akcji ewakuacyjnej, zanim weszli oni na „Dziewannę”. Już na statku studenci zostali przeszkoleni przez kapitana „Dziewanny” odnośnie zagrożeń istniejących na ww. obiekcie.    
    Akcja ratunkowa przebiegła sprawnie i pomyślnie. Za udział w ćwiczeniach składamy wszystkim serdeczne podziękowania.