W dn. 27.04.2012 odbył się kurs Sternika Łodzi Zrzutowej w OSRM. Tym razem w kursie wzięła udział 4 osobowa grupa kursantów.
Pierwsza cześć kursu obejmowała zagadnienia teoretyczne, następnie kursanci w czasie krótkiej przerwy otrzymali ciepły posiłek, by potem wziąć udział w zrzutach łodzi z 10 metrowej wieży. Kursanci wyposażeni byli w kaski, kamizelki ratunkowe i ubrania ochronne.

Warto wspomnieć, że kurs został przeprowadzony przez nową wykładowczynię – panią Marzenę Górtowską z Zakładu Ratownictwa i Ochrony Żeglugi.