Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego chcąc powiększyć swoją kadrę szkoleniową o nowych wykładowców morskich technik ratowniczych, zorganizował dla nich pokazowy kurs instruktażowy Łodzi Zrzutowej.

Cztery osoby, w  tym:  mgr inż. Górtowska Marzena (Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi), mgr inż. Górtowski Paweł (Europejskie Centrum Szkoleniowe LNG), mgr inż. Igielski Karol (Europejskie Centrum Szkoleniowe LNG) oraz kpt. ż.w. Szelepajło Piotr zapoznali  się najpierw z teoretycznymi zagadnieniami  zw. m.in. z budową i obsługą łodzi zrzutowej oraz międzynarodowymi regulacjami i przepisami dotyczącymi tego typu łodzi.


 


Następnie przy dopisującej pogodzie odbył się zrzut łodzi z 10 metrowej wieży z przyszłymi trenerami w środku. Dla zapewnienia ich maksymalnego bezpieczeństwa, wyposażeni byli oni w specjalne ubrania ochronne, kaski i kamizelki ratunkowe. Po zrzucie wykładowcy manewrowali ww. łodzią na Odrze przy nabrzeżu OSRM.

Już niedługo kursanci przychodzący na kursy do OSRM będą mieli możliwość poznania nowych szkoleniowców.