Z powodu złych warunków atmosferycznych (bardzo niskie temperatury, kra na Odrze) w pierwszej połowie lutego, ośrodki szkoleniowe nie były w stanie zorganizować praktycznych ćwiczeń ratowniczych w wodzie i odwoływały kursy.

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego w Szczecinie chcąc pomóc swoim kursantom w odbyciu i zaliczeniu kursu Indywidualne Techniki Ratunkowe w dn. 06-08.02.2012 podjął współpracę z Morskim Ośrodkiem Szkoleniowym Akademii Morskiej w Świnoujściu i dzięki uprzejmości ww. Ośrodka zorganizował specjalnie dla nich część praktyczną kursu.

Kursanci pojechali do Świnoujścia i wzięli udział w ćwiczeniach na basenie, które obejmowały skoki do wody, wchodzenie do tratwy ratunkowej i jej przewracanie.