W dn. 27.02.2012 Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego zorganizował pierwszy pilotażowy kurs pt. „Manewrowanie statkiem w lodach” (kurs podstawowy) dla grupy pracowników PŻM.
Program kursu obejmuje: - przygotowanie podróży, - nawigację w lodzie, - nawigację na torach wodnych i z pilotem, - współpracę z lodołamaczem, - cumowanie i odcumowanie.


 

Kurs ten przeznaczony jest dla kapitanów, pierwszych oficerów, doświadczonych oficerów nawigacyjnych i innych osób związanych z nawigacją w lodach. Przygotowuje on załogę do bezpiecznej nawigacji w obszarach objętych lodem; szczególny nacisk położony jest na obszar morza Bałtyckiego, dostarczając wiedzy o współpracy z lodołamaczami w tym obszarze.

Kurs przedstawia ryzyko związane z nawigacją w lodach, sposoby unikania tego ryzyka i manewry cumownicze w lodach. Uświadamia kursantów o ograniczeniach operacji ratowniczych i zagrożeniu wyciekami olejowymi.

Cena kursu wynosi 500 zł i będzie obowiązywała przez pierwszą połowę 2012 roku.