W dn. 13.01.2012 r. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego po raz pierwszy zorganizował kurs dotyczący tematyki  turbin wiatrowych i ryzyka związanego z pracą na wysokościach. Długotrwałe starania pracowników Ośrodka w nawiązaniu współpracy z firmami zajmującymi się tą gałęzią gospodarki przyniosły oczekiwany efekt.

Udało się nawiązać współpracę z firmą LM Wind Power, która przyjęła ofertę OSRM, dotyczącą szkolenia  jej pracowników.  W kursie bierze udział 29 słuchaczy, a tematyka szkolenia obejmuje  m.in.  zagrożenia przy wejściach do przestrzeni długo zamkniętych, oszacowywanie ryzyka, środki bezpieczeństwa, procedury i techniki ewakuacyjne stosowane w pracy na wysokościach.

Ośrodek sukcesywnie stara się pozyskiwać nowych kontrahentów, jak i korzystać z nowych możliwości, poszerzając swój już szeroki wachlarz ofert szkoleniowych  o kolejne kursy  - nie tylko dla marynarzy.