Dyrekcja:

            Magdalena Wójcik

Biuro:

Anna Mikucka-Tararum
samodzielny referent
Telefon:  +48 91 48 09 720

Wiesława Wojtkowiak
samodzielny referent
Telefon:  +48 91 48 09 721


Gabriela Łokietek
samodzielny referent
 Telefon: +48 91 48 09 722Wykładowcy:

Artur Byczków
Sebastian Łacny
Jacek Król