W dniu  23-26.09.2019 w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego odbędzie się szkolenie W zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (IMO 1.15)

Początek zajęć o godzinie 9:00

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane jest:


  • ważny certyfikat z przeszkolenia w zakresu elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
  • ważny certyfikat w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej

Koszt kursu:  560zł+20,00 zł certyfikat. 

PŁATNOŚCI MOŻNA DOKONAĆ:


  • gotówką w kasie (w budynku na Wałach Chrobrego 1-2, kasa czynna w godzinach 10:00-14:00)
  • kartą na miejscu
  • przelewem na konto bankowe Akademii Morskiej:  OSRM  86 1240 3927 1111 0010 8652 5117
    Tytułem przelewu: "NAZWA KURSU " + IMIĘ I NAZWISKO 
Nie ma możliwości opłacenia kursu gotówką w kasie Ośrodka.
Potwierdzenie opłacenia kursu prosimy dostarczyć mailowo do Ośrodka lub przedłożyć w biurze w OSRM przed rozpoczęciem kursu. 
W celu dopełnienia formalności prosimy przed rozpoczęciem szkolenia zgłosić się do pokoju nr 2.