01-08-2019 br. w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego odbędzie się kurs INDYWIDUALNE TECHNIKI RATUNKOWE UAKTUALNIENIE 
Początek zajęć o godzinie 8:30.

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane jest posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych lub świadectwa w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia. 

Wymagania na ćwiczenia: odzież zmienna pod kombinezon ratunkowy 
Koszt kursu: 150zł + 20,00 zł certyfikat. Kursant, który odnawia kurs zintegrowany w zakresie bezpieczeństwa opłaca tylko jeden certyfikat.
Opłatę za kurs należy dokonać przed rozpoczęciem kursu. 

PŁATNOŚCI MOŻNA DOKONAĆ:

  • kartą na miejscu 
  • gotówką w kasie Akademii Morskiej (w budynku na Wałach Chrobrego 1-2, kasa czynna w godzinach 10:00-14:00)
  • przelewem na konto bankowe Akademii Morskiej: OSRM 86 1240 3927 1111 0010 8652 5117                                                  Tytuł przelewu: "NAZWA KURSU " + IMIĘ I NAZWISKO

Nie ma możliwości opłacenia kursu gotówką w kasie Ośrodka. Potwierdzenie opłacenia kursu prosimy dostarczyć mailowo do Ośrodka lub przedłożyć w biurze w OSRM przed rozpoczęciem kursu. W celu dopełnienia formalności prosimy przed rozpoczęciem szkolenia zgłosić się do pokoju nr 2.