Jak co roku, również tego lata Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego prowadził (zakończone niedawno) szkolenia nowo przyjętych studentów Akademii Morskiej w Szczecinie – młodzież ukończyła tzw. „kandydatkę”.

Kandydatka, która rozpoczęła się już w drugiej połowie lipca i trwała aż do 22 września, tradycyjnie była zarówno dla administracji jak i wykładowców obsługujących kursy, okresem wzmożonej pracy.

Pracownicy OSRM starali się zapewnić kursantom jak najwyższy poziom szkoleń, bezpieczeństwo, pomoc w załatwianiu pierwszych uczelnianych spraw, a ponad wszystko przyjazną atmosferę w ośrodku.
Osoby prowadzące w ośrodku kurs: „Przetrwanie w morzu” miały okazję wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach z pracownikami służby celnej z transferów: łódź-łódź, łódź-nabrzeże, nabrzeże-łódź. Pozwoliło to na zwiększenie posiadanego już doświadczenia oraz szerszego spojrzenia na trudności oraz zagrożenia zwłaszcza związane z przechodzeniem z łodzi do łodzi w ruchu.

W sierpniu pracownicy OSRM realizujący szkolenia Global Wind Organization, zgodnie z zaleceniami tej organizacji, zapoznali się z budową kolejnego typu turbiny. Wizyty w turbinach dają możliwość lepszego zrozumienia trudności i zagrożeń, jakie mogą nastąpić w przypadku pożaru, potrzeby ewakuacji, ratownictwa oraz wystąpienia wszelkiego rodzaju urazów lub wypadków.

Ciągłe doskonalenie pracowników OSRM, poprzez nabywanie nowych doświadczeń przynosi korzyści nie tylko pod kątem bezpieczeństwa realizowanych szkoleń, ale również pozwala na nawiązanie współpracy z kolejnymi podmiotami. 27 września OSRM przeprowadził dla Policealnej Szkoły Morskiej szkolenie mające zapoznać jej uczniów z wieloma aspektami pracy na wysokości, poruszania się po drabinie oraz transferów: nabrzeże-łódź, łódź-nabrzeże (zagrożenia, przepisy, PPE, sposoby minimalizowania ryzyka). Zrealizowane szkolenie i pozytywny odbiór jego uczestników pozwala spodziewać się realizacji dalszych szkoleń dla PSM wykraczających ponad standardy STCW.