Wyniki badania satysfakcji uczestników kursów GWO za okres od stycznia do czerwca 2017 r.

                   

Dane objęte analizą zgromadzone zostały w procesie cyklicznej ankietyzacji celem pomiaru satysfakcji uczestników wszystkich modułów szkoleń GWO.
Próbie badawczej  zostali poddani Respondenci uczestniczący w szkoleniach  w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...