Wyniki badania satysfakcji uczestników kursów GWO za okres od września do grudnia 2016 r.

Badanie podobnie jak w  pierwszym półroczu 2016 r.  zostało przeprowadzone metodą ankiet papierowych. Respondenci wypełniali formularze ankietowe  ostatniego dnia bloku zajęciowego. Dane stanowiące przedmiot opracowania zgromadzone zostały w miesiącach od września do grudnia 2016 r.

Czytaj więcej...