Poczynione inwestycje w minionym roku przez Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przynoszą owoce. Remonty dachów wraz z rynnami, wymiana podłóg, krzeseł i ławek nie tylko wpłynęły na lepsze postrzeganie ośrodka przez kursantów, dla których szkolenia odbywają się teraz w bardziej komfortowych warunkach. W połączeniu z rozbudową bazy dydaktycznej o specjalistyczny sprzęt medyczny oraz do pracy na wysokości pozwoliły na nawiązanie współpracy na nowych płaszczyznach z kolejnymi podmiotami.

 

Czytaj więcej...

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego również w dni przedświąteczne nie zwalnia tempa pracy i działa dynamicznie w kierunku zapotrzebowania klientów. W Wielki Piątek 03.04.2015 do późnych godzin wieczornych Ośrodek realizował szkolenia, podczas których niezbędne było użycie specjalistycznego  sprzętu.

Czytaj więcej...

OSRM rozpoczął kolejny sezon kursów Łodzi Zrzutowej. Na pierwsze szkolenie w 2014 roku przyjechała w dniu 14.03. grupa pracowników greckiej firmy Gaslog LNG Services Ltd., z którą Ośrodek nawiązał w poprzednim roku bardzo owocną współpracę. Gaslog zadowolony z jakości prowadzonych kursów oraz z kompleksowych rozwiązań organizacyjnych, które im towarzyszą, kontynuuje delegowanie swoich pracowników również w obecnym roku.


 

Czytaj więcej...

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego ukończył niedawno szkolenia nowoprzyjętych studentów Akademii Morskiej w Szczecinie na tzw. kandydatce. Kandydatka, która rozpoczęła się już w drugiej połowie lipca i trwała aż do 18 września, była zarówno dla administracji jak i wykładowców obsługujących kursy, okresem wzmożonej pracy.
 Czytaj więcej...

W dniach 07.06.2013.-09.06.2013. dyrektor Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie Adrian Druchniak przeprowadził szkolenie dla pracowników Azerbejdżańskiej Akademii Morskiej w Baku w ramach umowy podpisanej przez Rektorów obu uczelni (JM Rektora prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisława Gucmę  i JM Rektora prof. Rasima Bashirova).Czytaj więcej...

W dniu 27.04.2013 r. kilkunastu studentów Akademii Morskiej w Szczecinie pod opieką dyrektora OSRM pana Druchniaka Adriana oraz kpt ż.w. Ferlasa Zbigniewa wzięło udział w symulowanych ćwiczeniach ratowniczych pod nazwą „Regaty 2013”.
Ćwiczenia, których organizatorem był Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Miasta Szczecin miały na celu jeszcze lepsze skoordynowanie działania wszystkich służb ratowniczych na wypadek pożaru na jednej z jednostek w czasie The Tall Ships Races.
Czytaj więcej...

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego stara się zapewniać wszystkim kursantom biorącym udział w organizowanych szkoleniach najwyższą jakość świadczonych usług. Oprócz przekazywania wiedzy na wykładach przez wykładowców, kadra ośrodka stara się także zapewniać stuprocentowe bezpieczeństwo kursantów podczas wykonywania obowiązkowych ćwiczeń praktycznych.

 

Czytaj więcej...

Miesiąc wrzesień jest z jednym z najintensywniejszych miesięcy w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego ze względu na przeprowadzane szkolenia dla przyszłych studentów Akademii Morskiej tzw. „Kandydatkę”. Przyszli studenci biorą udział w Zintegrowanym Szkoleniu w zakresie Bezpieczeństwa, które obejmuje: Indywidualne Techniki Ratunkowe, Ochronę Przeciwpożarową, Elementarne Zasady Udzielania Pomocy Medycznej oraz Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólną. Oprócz wykładów, zajęcia odbywają się też w formie praktycznych ćwiczeń.

By uatrakcyjnić kursantom niedawno miniony kurs Ochrony Przeciwpożarowej (dn. 14.09.), OSRM dzięki  uprzejmości  Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie, zorganizował pokaz sprzętu pożarniczego, będącego na wyposażeniu  Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 PSP w Szczecinie.
 

Czytaj więcej...