Dyrekcja:
Barbara Głowacz

Biuro:

Szkolenia STCW
pok. nr 2

Wiesława Wojtkowiak
samodzielny referent
tel. 91 42 44 166Szkolenia ADN, GWO, inne
pok. nr 3

Gabriela Łokietek
samodzielny referent
tel. 91 42 44 167

Magdalena Wójcik
samodzielny referent
tel. 91 42 44 168