Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Pan Minister Andrzej Adamczyk podpisał następujące umowy:

  1. Umowa Wielostronna ADN/M028 zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1. ADN dotycząca świadectw wiedzy specjalistycznej ADN zgodnie z 8.2.2.8 ADN
  1. Umowa Wielostronna ADN/M029  zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1. ADN dotycząca świadectw doradcy do spraw bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7. ADN
Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

https://szczecin.uzs.gov.pl/news_578_uwaga_przedluzenie_terminow_waznosci_swiadectw_adn.htm