Na naszej stronie w zakładce Harmonogramy zamieszczono zaktualizowane harmonogramy na styczeń i luty 2020 r.