Kurs

Data

Warunki przyjęcia na kurs

Cena

Sprawowanie opieki medyczne uaktualnienie

9.12.2019
Godzina rozpoczęcia 8:30

  • ważny certyfikat z przeszkolenia w zakresu elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
  • ważny certyfikat w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej
  •  posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym lub świadectwa w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia.

 

180zł plus 20zł za wydanie certyfikatu

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

9-10.12.2019
Godzina rozpoczęcia 10:00

Brak wymagań wstępnych

200zł plus 20zł za wydanie certyfikatu

Ratownik morski

9-11.12.2019
Godzina rozpoczęcia 8:30

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane jest posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych.
Do wydania certyfikatu wymagane jest posiadanie 6 miesięcy praktyki pływania na statkach morskich.

Wymagania na ćwiczenia: odzież zmienna

320zł plus 20zł za wydanie certyfikatu

Udzielanie pierwszej pomocy medycznej (medyczny wyższy)

12-13.12.2019
Godzina rozpoczęcia 8:30

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane jest ukończenie przeszkolenia z zakresu elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej (ważny certyfikat należy przedstawić w OSRM w dniu rozpoczęcia kursu) .

230zł plus 20zł za wydanie certyfikatu

Ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy

17-19.12.2019
Godzina rozpoczęcia 8:30

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane jest posiadanie aktualnego świadectwa przeszkolenia w  zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego.
Wymagania na ćwiczenia: odzież zmienna (bluza z długim rękawem  i spodnie z długą nogawką, buty kryte)

330zł plus 20zł za wydanie certyfikatu

Ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy uaktualnienie

12.12.2019
Godzina rozpoczęcia 8:30

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane jest posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego lub świadectwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.
Wymagania na ćwiczenia: odzież zmienna (bluza z długim rękawem i spodnie z długą nogawką, buty kryte)
Kursant, który odnawia kurs zintegrowany w zakresie bezpieczeństwa opłaca tylko jeden certyfikat.

150zł plus 20zł za wydanie certyfikatu

Indywidualne techniki ratunkowe uaktualnienie

11.12.2019
Godzina rozpoczęcia 8:30

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane jest posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych lub świadectwa w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.
Wymagania na ćwiczenia: odzież zmienna pod kombinezon ratunkowy

Kursant, który odnawia kurs zintegrowany w zakresie bezpieczeństwa opłaca tylko jeden certyfikat.

150zł plus 20zł za wydanie certyfikatu

Ratownik morski uaktualnienie

12.12.2019
Godzina rozpoczęcia 8:30

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane jest posiadanie ważnego świadectwa ratownika lub świadectwa ratownika, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.

160zł plus 20zł za wydanie certyfikatu

Ochrony przeciwpożarowej stopnień wyższy uaktualnienie

13.12.2019
Godzina rozpoczęcia 8:30

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane jest posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego lub świadectwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed  rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.
Wymagania na ćwiczenia: odzież zmienna (bluza z długim rękawem i spodnie z długą nogawką, buty kryte)

170zł plus 20zł za wydanie certyfikatu

Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1kV

13-15.12.2019
Godzina rozpoczęcia 8:30

Brak wymagań

2000zł plus 20zł za wydanie certyfikatu

PŁATNOŚCI MOŻNA DOKONAĆ:

  • gotówką w kasie (w budynku na Wałach Chrobrego 1-2, kasa czynna w godzinach 10:00-14:00)
  • przelewem na konto bankowe Akademii Morskiej:
  • OSRM  86 1240 3927 1111 0010 8652 5117
  • Tytułem przelewu: "NAZWA KURSU " + IMIĘ I NAZWISKO 
  • Kartą płatniczą w dniu rozpoczęcia szkolenia w biurze OSRM