W dniu 29-10-2019 br. w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego odbędzie się kurs  UAKTUALNIAJĄCY RATOWNIK MORSKI
Początek zajęć o godzinie 8:30. 

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane jest:

  • posiadanie ważnego świadectwa ratownika 
  • lub świadectwa ratownika, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, 
  •  6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia,
  • 1 zdjęcie

Koszt kursu: 160zł + 20,00 zł certyfikat. Opłatę za kurs należy dokonać przed rozpoczęciem kursu.

PŁATNOŚCI MOŻNA DOKONAĆ:

  • kartą na miejscu,
  • gotówką w kasie (w budynku na Wałach Chrobrego 1-2, kasa czynna w godzinach 10:00-14:00)
  • przelewem na konto bankowe Akademii Morskiej:    OSRM  86 1240 3927 1111 0010 8652 5117
    Tytułem przelewu: "NAZWA KURSU " + IMIĘ I NAZWISKO 

Nie ma możliwości opłacenia kursu gotówką w kasie Ośrodka.
Potwierdzenie opłacenia kursu prosimy dostarczyć mailowo do Ośrodka lub przedłożyć w biurze
w OSRM przed rozpoczęciem kursu. 
W celu dopełnienia formalności prosimy przed rozpoczęciem szkolenia zgłosić się do pokoju nr 2.