w dn. 4.12.2018 godz. 9:00
opłata: 180,00zł + 22,00 certyfikat

Warunki przyjęcia na szkolenie:
! ukończenie przeszkolenia z zakresu elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej (IMO 1.13)
! ukończenie przeszkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej (IMO 1.14)
! posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (IMO 1.15)
! lub świadectwo w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (IMO 1.15), które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia.

Opłatę za kurs należy dokonać przed rozpoczęciem kursu
  • gotówką w kasie (w budynku na Wałach Chrobrego 1-2, kasa czynna w godzinach 10:00-14:00)
  • przelewem na konto bankowe Akademii Morskiej:
    86 1240 3927 1111 0010 8652 5117
    Tytułem przelewu: Imię i nazwisko, nazwa kursu +certyfikat.
Nie ma możliwości opłacenia kursu gotówką w kasie Ośrodka.
Potwierdzenie opłacenia kursu prosimy dostarczyć mailowo do Ośrodka lub przedłożyć w biurze w OSRM przed rozpoczęciem kursu.
W celu dopełnienia formalności prosimy przed rozpoczęciem szkolenia zgłosić się do pokoju nr 2.