23 listopada br. w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego odbędzie się kurs Ratownik Morski – ODNOWIENIE.

Do uczestnictwa w przeszkoleniu wymagane jest:
- posiadanie ważnego świadectwa ratownika lub świadectwa ratownika, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia,
- 6-miesięczna praktyka pływania odbyta w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.
Do certyfikatu wymagane jest jedno zdjęcie.

Początek zajęć o godzinie 9:00.
Koszt kursu: 160,00 zł + 22,00 zł certyfikat.

Opłatę za kurs należy dokonać przed rozpoczęciem kursu
-  gotówką w kasie (w budynku na Wałach Chrobrego 1-2, kasa czynna w godzinach 10:00-14:00)
- przelewem na konto bankowe Akademii Morskiej:
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 Bank PEKAO S.A.

Nie ma możliwości opłacenia kursu gotówką w kasie Ośrodka.
Potwierdzenie opłacenia kursu prosimy dostarczyć mailowo do Ośrodka lub przedłożyć w biurze w OSRM przed rozpoczęciem kursu.
W celu dopełnienia formalności prosimy przed rozpoczęciem szkolenia zgłosić się do pokoju nr 2.