Szanowni Państwo zapraszam na szkolenia:

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - odnowienie w dn. 19.11.2018 godz. 9:00 (180zł+22certyfikat)
Warunki przyjęcia na szkolenie:
  - ukończenie przeszkolenia z zakresu elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej
- posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym
- lub świadectwo w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia.
 
Sprawowanie opieki medycznej nad chorym – pełny w dn. 20-23.11.2018 godz. 9:00 (560+22zł certyfikat)

Przypominamy jednocześnie o nowych warunkach opłat za szkolenia.

szkolenia można opłacać:
gotówką w kasie, w budynku głównym Akademii Morskiej na Wałach Chrobrego, kasa czynna od 10:00 do 14:00
przelewem na konto AM w Szczecinie, numer konta:
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615
Bank PEKAO S.A.

Na kursy zapraszamy z potwierdzeniem opłaty i dokumentem uprawniającym do zniżki.