SZKOLENIA NA EKSPERTA ADN


Informujemy, że Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego otrzymał oficjalną decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów do uzyskania świadectwa eksperta ADN.
Na podst. ww. decyzji komisje egzaminacyjne przeprowadzą w 2016 r. egzaminy dla kandydatów z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania ww. świadectwa.