The Marine Rescue Training Centre organized a fire-fighting course for Bridgestone Company from Stargard Szczeciński (a manufacturer of truck tires) as a result of cooperation between these two units. The course was led by MRTC lecturer Mr. Ireneusz Wojtera – fire-fighting Colonel.

The programme of the course included:
  1. Raising and spreading of the fire.
  2. Fire fighting with the use of fire-fighting equipment, internal hydrants and other fire brigade’s devices (fire hoses and water/foam supply devices)
  3. Respiratory protective equipment and the basic rescue equipment (fire brigade’s equipment: compressed air breathing apparatuses Auer DB96, personal safety equipment – foot protection, protective clothing - Nomex type, helmet).
  4. Cooperation with external salvage services in the aspect of essential information transfer about the place of raising the fire, kinds of deposited substances and found devices/installations.
  5. Practical drills – group activities while fire fighting.
  6. Practical drills in a smoke chamber.

 

Such training greatly enhances the safety of the conducted firefighting action and improves the skills of Bridgestone company employees.

4. Współdziałanie z zewnętrznymi służbami ratowniczymi w zakresie przekazywania niezbędnych informacji na temat miejsca powstania pożaru, rodzaju składowanych substancji oraz występujących urządzeń i instalacji.

5. Ćwiczenia praktyczne – działania w rocie i zwalczanie pożarów.

6. Praktyczne ćwiczenia w komorze dymowej.

Szkolenia w tym zakresie w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo przeprowadzanych akcji, oraz udoskonalą już posiadane umiejętności pracowników firmy Bridgestone Stargard Sp. Z o. o.


Poniżej zdjęcia z zajęć praktycznych.